Rekrutacja do policji – czym jest i jak przebiega?

Praca w policji posiada wiele zalet jak i wad. Służba w policji daje możliwość rozwoju zawodowego, stałe warunki pracy i wynagrodzenie. Praca odbywa się w święta i weekendy, a grafik dynamicznie się zmienia.

Jakie podstawowe warunki trzeba spełniać, by wziąć udział w rekrutacji do policji?

Kandydat musi spełniać następujące punkty, by ubiegać się o pracę:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać minimum wykształcenie średnie,
 • być zdrowym fizycznie i psychicznie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię.

Rekrutacja do Policji składa się z testów, w których bierze udział każdy kandydat. Testy dzielą się na cztery etapy:

1. Test sprawności fizycznej (TSF)

Test jest zaliczony, gdy nie popełni się żadnych błędów technicznych oraz posiada się czas niższy niż 1 min 41 sek. Trzeba przejść tor przeszkód, który składa się z ćwiczeń takich jak: okrążanie stojaków, przewroty na materacu, przeniesienie manekina ważącego 28 kg, przeskoki nad płotkami lekkoatletycznymi o wysokości 76 cm, rzuty piłkami lekarskimi, bieg wahadłowy, brzuszki z piłką lekarską, pokonanie górą skrzyń gimnastycznych.

Taki sam tor jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

2. Test wiedzy

Test wiedzy jest z zakresu funkcjonowania Policji, odbywa się na komputerze i jest to 40 pytań zamkniętych z czteroma odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna.

3. Test psychologiczny (MS)

Multiselect to kilka testów wykonywanych na komputerze, test cech charakteru w wersji papierowej, test inteligencji oraz rozmowa z psychologiem.

Multiselect ma na celu sprawdzić:

 • predyspozycje intelektualne,
 • stabilność,
 • zachowania społeczne,
 • cechy charakteru,
 • podejście do pracy.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

To ostatni etap rekrutacji do policji, który również ma wpływ na otrzymanie pracy. Aby przejść ten etap, trzeba uzyskać minimum 36 punktów z 60 możliwych.

Rozmowa trwa zwykle od 15 min do 40 min i jest przeprowadzana przez komisje, składającą się z minimum dwóch osób – psychologa i funkcjonariusza.

Rozmowa przypomina zwyczajną rozmowę kwalifikacyjną. Komisja prosi o opowiedzeniu o sobie, o motywacji do pracy w służbie, a następnie o odpowiedzenie na zadane pytania. Mogę się pojawić pytania sprawdzające znajomość Ustawy o policji, stopni policyjnych, postępowania w trudnych sytuacjach.

Można zdobyć punkty dodatkowe, które otrzymywane są między innymi za:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz inne,
 • wykształcenie średnie,
 • znajomość języka obcego na poziomie B2
 • uprawnienia instruktora sportów walki

Liczba zdobytych punktów decyduje o pozytywnym przejściu rekrutacji do policji. Dowiedz się jak przejść testy do policji: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Post Comment